adaptivni tip


adaptivni tip
• adaptive type

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.